Izjava o varovanju in obdelavi osebnih podatkov

V postopku prodaje in nakupa storitev podjetja Mirjan Korelic s.p. (v nadaljevanju: Upravljavec) od Strank pridobi določene osebne podatke, pri čemer se Stranka strinja z obdelavo teh osebnih podatkov v skladu s to Izjavo o varovanju in obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: soglasje za obdelavo osebnih podatkov).

Šteje se, da se Stranka v celoti strinja s to Izjavo in jo potrjuje, ko izvede:

  • postopek povpraševanja na spletnem mestu https://www.korelic.com/katalog ali https://www.korelic.com/catalog;
  • postopek povpraševanja na spletnem mestu https://www.korelic.com/izdelek ali https://www.korelic.com/product.

Upravljavec bo z osebnimi podatki Strank upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, splošnimi akti Upravljavca in to Izjavo, ki opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki jih Upravljavec pridobi od Stranke, so:

  • Ime in priimek
  • E-naslov
  • Telefonska številka *

* obvezno polje

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih pridobi od Stranke, poveže z drugimi osebnimi podatki Strank, ki jih pridobi v javno dostopnih bazah podatkov, kot je npr. javni telefonski imenik in druge javno dostopne baze in zbirke osebnih podatkov, s čimer Stranka izrecno soglaša.

Vsi pridobljeni osebni podatki Strank so namenjeni izključno za posredovanje prodajne ponudbe. Osebne podatke bo Upravljavec uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

Upravljavec zbira, obdeluje in posreduje osebne podatke za naslednje namene in dejavnosti:

  • Posredovanje prodajne ponudbe na zahtevo Stranke;

Stranke imajo kadarkoli pravico zahtevati od Upravljavca, da njihove osebne podatke izbriše iz zbirk (baz) osebnih podatkov Upravljavca.

To Izjavo o varovanju in obdelavi osebnih podatkov lahko Upravljavec občasno posodobi. Vselej se za razmerje med Stranko in Upravljavcem v povezavi z osebnimi podatki Stranke uporablja zadnja verzija te Izjave.

Kolikor Stranka želi, da njene osebne podatke Upravljavec izbriše iz zbirk (baz) osebnih podatkov, nam to prosim sporočite na naslov: korelic.com@gmail.com

Upravljavec:
Mirjan Korelic s.p.
Dekani 182
6271 Dekani